Prijzen

Voor individuen

  • €10 online videoboek
  • vrije bijdrage online meditaties
  • €22 Vitamine-M22
  • €22 Motivatiebarometer
  • Personal support: vraag je prijs aan

Voor organisaties

Vraag je prijs aan voor de verschillende programma’s.

We willen onze programma’s ook mogelijk maken voor mensen die niet de gangbare prijzen kunnen betalen en organisaties die werken met mensen in kansarmoede.

Lees hier hoe jij hierbij kan helpen.

Financiële gegevens

Meditation for Everyone
Anja T’Kindt
Overwale 40/22
B-9000 Gent

Ondernemingsnummer (vrijgesteld van BTW)
BE0703.901.383

Bankrekening
IBAN BE52 0636 5117 7809