Een 10 voor meditatie

Jij kan de wereld redden!

Ik ben blij dat Meditation for Everyone onze inspiratie wil toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht religieuze of filosofische overtuiging. We vinden het ook belangrijk dat de kostprijs geen belemmering mag zijn voor mensen. Wij staan vanuit de christelijke meditatie België dan ook 100% achter dit project en willen dit financieel mogelijk maken.

José – voorzitter christelijke meditatie België vzw

Jij kan de wereld redden

Professionele en degelijke aanpak aan betaalbare prijzen

Meditation for Everyone wil meditatie toegankelijk maken voor iedereen. We willen deze programma’s ook mogelijk maken voor kansarmen en mensen die niet de gangbare prijzen kunnen betalen. Zo onderzoeken we of we meditatiegroepen kunnen oprichten i.s.m. armoede-organisaties. Met ‘een 10 voor meditatie’ willen we betaalbare prijzen garanderen.

Doe mee en geef maandelijks een 10 voor meditatie

Anja T’Kindt is oprichter en bezieler van Meditation for Everyone en wordt empowered door WCCM-België. Meditation for Everyone kadert binnen de outreach programma’s van WCCM. Door middel van coaching, training en individuele opvolging wordt de kwaliteit van Meditation for Everyone elke dag verbeterd.

Doe maandelijks mee en geef een 10 voor meditatie op IBAN BE52 0636 5117 7809. Dankzij uw steun investeert u mee in nieuwe projecten om meditatie toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht de financiële draagkracht.

Mediteren doet goed aan je kleine innerlijke wereld, je draagt dit uit naar je directe omgeving en verandert hierdoor de wereld. Beeld je eens in dat alle wereldleiders, politici, CEO’s en beleidsmakers zich minder zouden laten leiden door hun eigen profijt, maar hun beslissingen zouden nemen vanuit innerlijke rust en vrede. De wereld zou er helemaal anders uitzien. Mediteren kan de wereld redden!